Onverwachte resultaten, hoe kan dat?

Alles besproken en overlopen, perfect uitgevoerd, trainingen gegeven, een follow-up aangekoppeld en toch ontbreekt het resultaat. Het voor en na traject is even belangrijk als de uiteindelijke uitvoering.

wim toortelboomWim Toortelboom

Een mismatch voorkomen tussen verwachtingen, belangen en verantwoordelijkheid is de sleutel tot een geslaagd project. TEON als technisch consultant geeft je een onafhankelijk sparringpartner die vertrekt vanuit jullie verwachtingen.
Een standpunt wordt altijd gegeven vanuit een bepaalde achtergrond.
Een eenvoudig voorbeeld: Je wil een scheidingswand in het kantoor.
Spreek je hiervoor een metsers aan of een timmerman?

Het is duidelijk dat je 2 keer een wand zal krijgen maar de uitvoering zal sterk verschillen.

Bij een procesoptimalisatie kamp je met de zelfde vergelijking.

TEON bewaakt het proces zodat alle verwachtingen kloppen.