Onverwachte resultaten, hoe kan dat?

Een project is vooraf besproken en overlopen, het project werd perfect uitgevoerd, achteraf zijn trainingen gegeven, en een follow-up werd georganiseerd. Toch is het resultaat niet zoals verwacht. Wat is er gebeurd?

De resultaatsverwachtingen van technische projecten kunnen vaak uiteenlopen bij klant en leverancier. Duidelijkheid is hier dus geboden.

Een eenvoudig voorbeeld: Je wil een scheidingswand in het kantoor. Spreek je hiervoor een metselaar aan of een timmerman? Beide vakmannen zullen je een wand kunnen aanbieden. Maar de uitvoering zal sterk verschillen.
Bij een procesoptimalisatie moet je met dezelfde mogelijke misverstanden rekening houden.

Verwachtingen managen

Een mismatch voorkomen tussen verwachtingen, belangen en verantwoordelijkheid is de sleutel tot een geslaagd project. TEON als technisch consultant geeft je een onafhankelijk sparringpartner die vertrekt vanuit je verwachtingen

Hoe zorgen we ervoor dat de verwachtingen matchen?
  • We werken ons in in de leefwereld van de klant. We bekijken de standpunten van alle stakeholders.
  • We zorgen voor open communicatie. We proberen een klimaat te creëren waarbij iedereen zijn verwachtingen kan uitspreken zonder enige restrictie.
  • We zorgen voor duidelijkheid in onze communicatie en rapportage, zowel in de cijfers als in de taal.

Een technisch project vergt niet alleen technische skills, maar ook communicatieskills. Die laatste zijn cruciaal om de verwachtingen van iedereen te bewaken en te managen.

Nood aan een sparringpartner voor jouw project?

Contacteer dan TEON voor een vrijblijvend gesprek.