Verstelbare stoel, omstellen zonder stilstand

Stilstand kost geld. Een productielijn ombouwen moet zo snel mogelijk gebeuren. In het kader van een SMED traject (single minute exchange of die) hebben we de omsteltijden kunnen reduceren naar nul.

Oude situatie

Producten worden voor bewerking op een transportsysteem geplaatst. Om de producten op hun plaatst te houden zijn er speciale supports gemaakt. Specifiek eigen aan het product.
De ombouw moet gebeuren door 2 extra arbeiders omdat het gaat over zware supports.
Doordat het gaat over 200 verschillende modellen werd er ook een groot stuk productievloer in beslag genomen aan stockage van de supports.

Nieuwe situatie

In overleg met technische dienst die goed bekend is met de procedure hebben we een verstelbare support ontworpen. Bij iedere ombouw ontvangen de operators een nieuw order. Op het order staat een serie van nummers vermeld die kunnen ingesteld worden op de supports.

Resultaat

De 2 extra mannen zijn niet meer nodig.
De operator aan de lijn kan terwijl de productielijn blijft draaien de support aanpassen. Geen stilstand meer.

Verstelbare stoel